لیزر

به عنوان یک چشمه حرارتی پر شدت قابل کنترل می تواند موجب استحاله سریع فولادها شود. گرم کردن سریع توسط لیزر و سرد شدن سریع خود قطعه موجب می شود تا سطح قطعه به صورت موضعی با صرف انرژی ورودی اندک سخت گردد.
هدف سخت کاری سطحی،  بررسی اثر پارامترهای مختلف لیزر بر ویژگیها و نمایه سختی و بررسی ریزساختار سطح سخت شده انواع فولادهای سخت شونده  و دیگر فلزات  با لیزر است.
پارامترهای موثر بر این فرایند در لیزرهای  Nd:YAG پالسی شامل: (توان متوسط)، (عرض تپ)، (بسامد) و (قطر لکه) می باشند. در لیزرهای پیوسته موج فقط توان و قطر لکه و سرعت به عنوان پارامترهای موثر مطرح می شوند.

  • اولین لیزر دیودی مخصوص سخت کاری سطحی در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ساخته شده و در شرکت پرتو پردازش مواد تهران مورد استفاده قرار گرفت. توان این لیزر 1600 وات و  باریکه آن مستطیل شکل به ابعاد 8*2 میلیمتر حوالی کانون است.

یکی از کاربرد های آن در جوشکاری لیزری است.

service1-image