ماشین تمیزکاری لیزری (Laser Cleaning Machine)

در بسیاری از فرآیندهای صنعتی و خطوط تولید نوین، لازم است ماشین مخصوصی برای تمیزکاری سطوح  قطعات (بدون تماس با قطعه گرم و یا ...) با استفاده از لیزر فراهم شود که در حال حاضر این دستگاه در شرکت پرتو پردازش مواد تهران ساخته شده و به صورت محصول شرکت بنابر نیاز صنعت قابل ارائه است.

تمیزکاری لیزری فرآیندی است که در آن باریکه ای از نور لیزر به قطعه برخورد می کند تا ماده اضافی را از سطح آن بزداید. معمولا این ماده اضافی در سطح آلیاژهای آهن از جنس زنگ آهن و در سطح آلومینیوم اکسید آلومینیوم است که لازم است قبل از فرآیندهای صنعتی ساخت قطعات و سازه ها نظیر جوشکاری لیزری برداشته شوند و گاهی اوقات رنگ سطح اجسام و یا باقیمانده های چسبیده به قالب پس از قالب گیری است.

دستگاه Laser Cleaning یا تمیزکاری لیزری که در شرکت فنی مهندسی لیزر پرتوپردازش مواد تهران ساخته شده است با استفاده از یک منبع لیزری فیبر یکصد وات کار می کند. امکان استفاده ازلیزرهای فیبر توان بالاتر تا یک کیلو وات بر اساس کاربرد خاص و به سفارش مشتری و نیز لیزر Nd:YAGوات   500  کوپل فیبر نوری در  شرکت فنی مهندسی لیزر پرتوپردازش مواد تهران وجود دارد.
اصول عملکرد ماشین تمیزکاری سطوح اجسام توسط لیزر در شکل زیر به صورت شماتیک نشان داده شده است

 

index10
index8
index9
index