برش لیزری

از باریکه لیزر برای ایجاد شیار و برش اجسام استفاده می‌شود که اصطلاحا  به عنوان فناوری برشکاری لیزری شناخته میشود و معمولا این فناوری در صنایع مختلف مخصوصا صنایعی که با ورق های نازک فلزی سروکار دارند استفاده می‌شود.

اساس عملکرد آن بدینگونه است که باریکه تمرکز یافته لیزری که توسط یک چشمه پرقدرت تولید شده است روی اجسامی که قرار است بریده شوند تابیده میشود. قسمتی از جسم مورد نظر که تحت تابش قرار گرفته است یا ذوب می‌شود و توسط فشار گاز از روی جسم برداشته می‌شود یا می‌سوزد و یا تصعید می‌شود و به این ترتیب جسم  بریده می‌شود. سرعت برش مزیت اصلی برشکاری لیزری است که باعث شده است در صنعت ورق فلز، بی رقیب محسوب شود

.
بر اساس آمار موجود از فروش ماشین های لیزری در سراسر جهان برشکاری لیزری پراستفاده ترین کاربرد لیزر در صنعت است. هیچ ابزاری در سرعت و کیفیت برش ورق های نازک فلز قابلیت رقابت با لیزر را ندارد.

در شکل زیر برش لیزر ( لوبیایی شکل به عرض 1 میلیمتر) فولاد 321 برای صنعت  فیلتراسیون که در شرکت پرتوپردازش مواد تهران انجام شده است نشان داده شده است.

service3-image